You are here: Foswiki>Dmi Web>NrcHandelblad (31 Aug 2007, ErikBorra)Edit Attach
NRC Handelsblad, 25 August 2007, http://www.nrc.nl/binnenland/article757820.ece, accessed 25 August 2007

Opkomst en ondergang van extreemrechtse sites

Justitie en providers ondernemen actie tegen anoniem discrimineren en haat zaaien

Het aantal rechtse en extreemrechtse sites groeide de afgelopen jaren explosief. Hier wordt anoniem gescholden, belachelijk gemaakt en beledigd. Maar justitie treedt sinds vorig jaar harder op.

Door onze redacteur Joep Dohmen

Rotterdam, 25 aug. Roel uit Gelderland is zeventien en 'nationalist tot in mijn kist'. In januari schreef hij op het forum van rechtser.com dat hij 'niet zal rusten voordat Nederland weer wordt zoals het hoort te zijn: blank, trots, veilig en mooi'.

Rechtser.com bestaat niet meer. Justitie pakte afgelopen mei in het Gelderse Epe de moderator van de extreemrechtse internetsite op.

De Tweede Kamer vroeg vorig jaar of justitie steviger wilde optreden tegen internetdiscriminatie. Daaronder vallen haat zaaien en discriminatie naar ras, sekse en geloof. Sindsdien zijn drie extreemrechtse gabbers in Middelburg veroordeeld voor teksten als 'oprotten die kankerbuitenlanders' in een msn-groep. In Zeeland en Utrecht volgden huiszoekingen bij de moderators van de Nederlandse sectie van Stormfront.org, een internationaal extreemrechts forum.

In april is een antisemitische poster opgepakt die onder de naam 'Joshadam' op het extreemrechtse forum Polinco.net actief was. Sindsdien is ook dat forum dicht. Deze maand werd bekend dat de moderator van nationalealliantie.com is aangehouden. Ook die site is uit de lucht. En dan loopt nog een strafonderzoek tegen holland-hardcore.com, het grootste extreemrechtse forum van Nederland met tienduizend deelnemers.

Wat is er aan de hand op internet? En: hoe groot is de rechterflank eigenlijk?

Deze krant inventariseerde en vergeleek rechtse en in taalgebruik radicalere extreemrechtse sites, en 'vrijsprekers'; sites die de libertaire gedachte uitdragen. De krant spoorde 150 sites op die de afgelopen tien jaar kwamen en gingen. Daarvoor werd het internetarchief Way Back Machine gebruikt, dat 85 miljard internetpagina's vanaf 1996 bevat. De inventarisatie laat zien dat zowel het aantal rechtse als extreemrechtse sites groeide na de aanslagen van 11 september 2001, de opkomst van Pim Fortuyn, de politieke moorden in 2002 en 2004, en de opkomst van Geert Wilders vanaf eind 2004.

De groei was explosief. Vóór 9/11 waren er vijf rechtse sites, vier extreemrechtse-, drie vrijspreker-, twee moslimkritische- en één neonazi-site. Daarna kwamen er jaarlijks tientallen bij. Hoogtepunt was 2003, met elf rechtse-, negen extreemrechtse-, negen anti-moslim- en twee neonazi-sites.

Van de onderzochte sites is inmiddels bijna de helft opgeheven, mogelijk omdat het actueel houden (vaak eenmanswerk) te tijdrovend is. Vijf van de negen sites over Pim Fortuyn verdwenen binnen twee jaar na de moord op hem.

De inventarisatie maakt ook duidelijk dat de verschillen tussen rechtse en extreemrechtse sites kleiner zijn geworden. Op beide worden nu extreme uitspraken gedaan over moslims, de multiculturele samenleving ('multikul') en de 'linkse kerk', kortschrift voor linkse partijen en de 'hoernalisten' van gevestigde media. Zo bevatte het forum van de rechtse site pim-fortuyn.nl extreme uitingen. De beheerder voorkwam vervolging door ze te verwijderen.

De standpunten gaan vaak samen met woede over de ?klimaatfabels? van Al Gore, snelheids- en rookbeperkingen en 'de euroleugen'. Internet lijkt daarmee de weerslag van de maatschappelijke verharding in Nederland. Maar het is mogelijk óók een aanjager ervan, vooral vanwege de anonimiteit.

Op de meeste forumsites wordt anoniem beschuldigd, gescholden, beledigd en belachelijk gemaakt. Deelnemers aan fora, van gematigd rechts tot extreemrechts, gebruiken vrijwel nooit hun naam. Ze heten 'darmblaffer' of 'viking'. Ook initiatiefnemers van de meeste sites schuilen in de anonimiteit. Hoe extremer, hoe vaker valse gegevens worden gebruikt bij de registratie van domeinnamen. Zo richtte 'Jozef Stalin' in 2004 de site Dutch Disease Report op en woont de initiatiefnemer van nationaalcollectief.org in 'Graskamperveen te Dietschland'.

Extreme sites gebruiken als internet-oprit vaak providers in de Verenigde Staten, Letland of India, waar eigenaren en gebruikers beter zijn afgeschermd dan in Nederland. Amerikaanse providers garanderen anonimiteit. Juist die anonimiteit leidt er toe dat het er steeds harder aan toegaat. De tijd dat Kamerlid Janmaat (Centrumpartij) veroordeeld werd omdat hij zei dat Nederland vol was, is voorbij.

Dat het maatschappelijk steeds meer geaccepteerd wordt om te beledigen en haat te zaaien, blijkt op de fora van gevestigde sites als telegraaf.nl en geenstijl.nl waarvan de beheerders zelf het extreme gedachtegoed niet delen. Op die laatste noemt 'Alexje' GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema een 'linkse hoer'. 'Anonymus' schreef vorig jaar op telegraaf.nl: 'Zo'n zestig jaar geleden hadden we iemand die met moslims wel raad zou hebben geweten.'

Niels van Tamelen, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet, een door de overheid gesubsidieerde organisatie, maakt zich zorgen. 'De tendens is dat allochtonen' want die zijn vooral het mikpunt' maar tegen een stootje moeten kunnen. De vrijheid van meninguiting dient boven alles te gaan. Ondertussen gaat de verrotting verder.'

Volgens hem zijn discriminerende teksten op fora van algemene sites als geenstijl.nl en telegraaf.nl gevaarlijk. De sites hebben meer lezers dan bijvoorbeeld dietsekameraden.com. Dat geldt ook voor youtube.com waar honderdduizenden naar racistische filmpjes kijken. Van Tamelen: 'Als discriminerende teksten niet worden gecorrigeerd, leidt dat ertoe dat mensen het gewoon gaan vinden.'

Sinds enkele maanden treedt telegraaf.nl op. Er zijn meer moderators en er wordt minder geaccepteerd. Van Tamelen vindt geenstijl.nl 'een groot probleem'. 'Die site weigert gehoor te geven aan onze verzoeken tot verwijdering. In plaats daarvan maken ze ons belachelijk.' Tegen geenstijl.nl liggen aangiften bij justitie. Juist deze week kondigde de site aan iets te willen doen tegen 'het gekudt van een klein groepje'.

Ook voor de website van NRC Handelsblad worden ook regelmatig extreme reacties aangeboden.

Vergelijking van de onderzochte sites laat zien dat ze allemaal (vrijsprekers tot fascisten) weinig tot niets op hebben met moslims en ?de linkse kerk?. Maar er zijn ook verschillen. Neonazistische en fascistische internetsites onderscheiden zich door hun jodenhaat en sluiten daarmee aan bij radicale moslimsites. Het boek Mein Kampf kan bijvoorbeeld gedownload worden bij radioislam.org. In twaalf talen. De Nederlandse vertaling is nog van NSB-uitgeverij De Amsterdamse Keurkamer.

Justitie heeft de bestrijding van discriminatie op het internet in 1998 in handen gegeven van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD). Dat leverde in negen jaar geen grote hoeveelheid zaken op. Terwijl die er wel waren, leert de inventarisatie.

Sinds vorig jaar geeft justitie prioriteit aan internetdiscriminatie, aangespoord door de Tweede Kamer. Er is extra capaciteit beschikbaar gekomen en nooit eerder zijn zoveel zaken aangepakt, melden ingevoerde bronnen. Justitie wil vanwege lopende onderzoeken officieel geen toelichting geven.

Providers ondernemen zelf ook actie. Shock Media uit Almelo plukte vorig jaar alle dertien sites van het extreemrechtse Nieuw Rechts uit de lucht. De rekeningen werden niet betaald, zegt de directeur. Provider Digitalis uit Almelo legde de domeinnaam extreemrechts.nl vast 'ter voorkoming van misbruik'. Datzelfde deed Media Desgin uit Leiden met voorpost.nl en stormfront.nl. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kocht een reeks domeinnamen, waaronder heilhitler.nl en meinkampf.nl.

Wie vanuit Nederland extreme boodschappen wil verkondigen, maar geen zin heeft in een lastige webhoster, kan overigens terecht bij de Nederlands enige extreemrechtse webhoster: eigenvolkeerst.com. Die faciliteert tien sites, waaronder die van DJPanzerfaust met online-nummers als Islamic Scum.

Wie gaat daarachter schuil? Bij de registratie in de Verenigde Staten blijkt een valse naam gebruikt: Eve Hollandia. Maar er is wel een aanwijzing. In 2004 stond robbierob.nl in de titelbalk van eigenvolkeerst.com. De domeinnaam is eigendom van Rob Copier. Hij is lid van Nieuw Rechts, de partij van Michiel Smit. Nieuw Rechts houdt er ook een 'rechtse uitgeverij' op na, met boeken en cd?s. Zoals de cd 'Houden van Nederland' van Armando. Daarop staat onder meer het nummer 'O jee, alweer een moskee'.

25 augustus 2007


Tags:
create new tag
, view all tags
Topic revision: r2 - 31 Aug 2007, ErikBorra
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback